Galeria foto

31 marca 2017

I Seminarium Programu Laboratorium Dialogu pt:
"Transformacja: student - pracownik"

Kliknij aby zobaczyć galerię Relacja

Kliknij aby zobaczyć galerię
Kliknij aby zobaczyć galerię
Kliknij aby zobaczyć galerię

9 grudnia 2017

Debata I pt:
"Potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji absolwentów szkół wyższych"

Kliknij aby zobaczyć galerię Debata Uczelniana Transmisja YouTube

Kliknij aby zobaczyć galerię z pierwszej debaty
Kliknij aby zobaczyć galerię z pierwszej debaty
Kliknij aby zobaczyć galerię z pierwszej debaty

22 lutego 2018

I Panel ekspercki złożony z wykładowców i pracodawców z sektora publicznego i samorządowego

Kliknij aby zobaczyć galerię

Kliknij aby zobaczyć galerię z panelu eksperckiego
Kliknij aby zobaczyć galerię z panelu eksperckiego
Kliknij aby zobaczyć galerię z panelu eksperckiego

27 lutego 2018

Debata II pt:
"Oczekiwania studentów wobec uczelni i pracodawców"

Kliknij aby zobaczyć galerię Debata Uczelniana Transmisja YouTube

Kliknij aby zobaczyć galerię z drugiej debaty
Kliknij aby zobaczyć galerię z drugiej debaty
Kliknij aby zobaczyć galerię z drugiej debaty

28 Marzec 2018

II Panel Ekspercki złożony z wykładowców i pracowników z sektora finansowego i ubezpieczeniowego

15 października 2018

Debata IV pt:
"Absolwenci, Pracodawcy, Uczelnie - innowacyjne kształcenie i możliwości współpracy"

Kliknij aby zobaczyć galerię Transmisja YouTube

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego