Galeria foto

I Panel ekspercki złożony z wykładowców i pracodawców z sektora publicznego i samorządowego 22 II 2018

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego