Harmonogram

31 marca 2017

I Seminarium Programu Laboratorium Dialogu pt: "Transformacja: student - pracownik" 31 III 2017

Galeria foto Relacja

Prelegenci


Piotr Buła
 

Przemysław
Powalacz

9 grudnia 2017

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Debata I pt. "Potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji absolwentów szkół wyższych"

Galeria Wolontariat Debata Uczelniana Transmisja YouTube

Prelegenci


Elżbieta
Bieńkowska

Jerzy Lis
 

Janusz
Górski

22 lutego 2018

I Panel ekspercki złożony z wykładowców i pracodawców z sektora publicznego i samorządowego

Relacja Galeria Prelegenci

27 lutego 2018

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Debata II pt. "Oczekiwania studentów i absolwentów wobec pracodawców"

Relacje Wolontariat Transmisja YouTube

Prelegenci


Łukasz Kmieć

Justyna Tomala

Szymon Adamczyk

Marcin Gandera

Magdalena Graca

28 marca 2018

Kampus UEK godziny 10-13

II Panel Ekspercki złożony z wykładowców i pracowników z sektora finansowego i ubezpieczeniowego

13 kwietnia 2018

Godzina 17:00 - 20:00

Debata III pt. "Potencjał biznesowy uczelni wobec wyzwań innowacyjności i doskonałości naukowej"

Prelegenci


Hodorowicz Stanisław

Michał Jasieński

Kądzielawski Grzegorz

Piotr Buła

Planowane kolejne edycje:

Debata IV - Absolwenci, Pracodawcy, Uczelnie - innowacyjne kształcenie i możliwości współpracy

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego