Harmonogram

31 marca 2017

I Seminarium Programu Laboratorium Dialogu pt: "Transformacja: student - pracownik" 31 III 2017

Galeria foto Relacja

Prelegenci


Piotr Buła
 

Przemysław
Powalacz

9 grudnia 2017

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Debata I pt. "Potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji absolwentów szkół wyższych"

Debata Uczelniana Wolontariat Panel ekspercki Transmisja YouTube

Prelegenci


Elżbieta
Bieńkowska

Jerzy Lis
 

Janusz
Górski

Planowane kolejne edycje:

Debata II - Oczekiwania studentów i absolwentów wobec pracodawców

Debata III - Potencjał uczelni wobec wyzwań innowacyjności i doskonałości naukowej

Debata IV - Absolwenci, Pracodawcy, Uczelnie - innowacyjne kształcenie i możliwości współpracy

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego