Harmonogram

31 marca 2017

I Seminarium Programu Laboratorium Dialogu pt: "Transformacja: student - pracownik" 31 III 2017

Galeria foto Relacja

9 grudnia 2017

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Debata I pt. "Potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji absolwentów szkół wyższych"

Galeria Wolontariat Debata Uczelniana Transmisja YouTube

22 lutego 2018

I Panel ekspercki złożony z wykładowców i pracodawców z sektora publicznego i samorządowego

Relacja Galeria Prelegenci

27 lutego 2018

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Debata II pt. "Oczekiwania studentów i absolwentów wobec pracodawców"

Relacje Wolontariat Transmisja YouTube

28 marca 2018

Kampus UEK godziny 10-13

II Panel Ekspercki złożony z wykładowców i pracowników z sektora finansowego i ubezpieczeniowego

13 kwietnia 2018

Godzina 17:00 - 20:00

Debata III pt. "Potencjał biznesowy uczelni wobec wyzwań innowacyjności i doskonałości naukowej"

15 października 2018

Godzina 12:00 - 14:00

Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ulicy Rakowickiej 27, sala: Stara Aula

Debata IV pt. "Absolwenci, Pracodawcy, Uczelnie - innowacyjne kształcenie i możliwości współpracy"

Transmisja YouTube Galeria Relacja

15 października 2018

Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ulicy Rakowickiej 27

IV Panel ekspercki pt. "Absolwenci, Pracodawcy, Uczelnie - innowacyjne kształcenie i możliwości współpracy"

Relacja

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego