Prelegenci IV Uczelnianej Debaty Biznesowej

2018-10-11

IV Uczelniana Debata Biznesowa pt "Absolwenci, Pracodawcy, Uczelnie - innowacyjne kształcenie i możliwości współpracy" odbędzie się:

15 Października 2018 roku

W godzinach 12.00 - 14.00

Na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ulicy Rakowickiej 27, sala: Stara Aula

Prelegentami Debaty będą

 

 

Pan dr Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu MNiSW
Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauk i Szkolnictwa. Adiunkt, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: polityki gospodarcze, doktryny ekonomiczne i polska myśli ekonomiczna.  

Pan Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW
Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adiunkt, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Od 2008 r. pracuje w specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: zarządzanie projektami , zarządzanie bezpieczeństwem, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno– rozwojowej, współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych.

Pani prof. dr hab. Anna Karwińska, Wydział GAP UE
Profesor zwyczajny Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej w Katedrze Socjologii Miasta. Specjalizuje się w socjologii miasta i przestrzeni,  prowadzi zajęcia z przedmiotów: socjologia ogólna, socjologia miasta, przemiany społeczności miejskich, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, modernizacja i urbanizacja. Zajmuje się problematyką miasta od lat 1990. Brała udział  w  pracach  nad  aktualizacją  planu   Krakowa, przygotowywała ekspertyzy z zakresu funkcjonowania miasta, zasobów rozwojowych miasta. Brała udział w przygotowaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Współpracuje z kilkoma ośrodkami zagranicznymi. W obszarze zainteresowań ma także wprowadzanie i realizowanie nowoczesnych technik nauczania, a obecnie również Trzecia Misją Uczelni. Kieruje Uniwersytetem dziecięcym przy UEK. Jest autorką ponad 200 prac z zakresu socjologii w języku polskim i angielskim.

Pan dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK,

z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek zarządu European Association for Evolutionary Political Economy – drugiego, największego stowarzyszenia ekonomistów w Europie. Wieloletni kierownik studiów Master of Public Administration realizowanych we współpracy z Copenhagen Business School. Redaktor naczelny kwartalnika Innowacyjny Start. Zajmuje się problematyką polityki innowacyjnej i konkurencyjności przedsiębiorstw. Prowadzi badania dotyczące przemysłów kreatywnych, w tym szczególnie ekonomicznego znaczenia wzornictwa przemysłowego.

Moderatorem dyskusji będzie Pan Marcin Lewandowski

certyfikowany trener umiejętności społecznych, animator społeczności lokalnych, ekspert z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji. Z wykształcenia politolog. Od lat działa na styku trzech sektorów: organizacji pozarządowych, administracji i biznesu, budując koalicje na rzecz rozwoju regionalnego. Prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie, realizatora Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Twórca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Prezes Fundacji ALEGORIA prowadzącej Centrum Dialogu, Formacji i Misji.  W latach 2008 - 2016 roku współpracował z samorządami, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Instytutem Pamięci Narodowej jako organizator, juror, ekspert, marszałek debat oksfordzkich. Członek Komitetu Organizacyjnego Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 Diecezji Tarnowskiej, odpowiedzialny za dział logistyki.


Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego