Prelegenci
I Seminarium Programu Laboratorium Dialogu pt: "Transformacja: student - pracownik" 31 III 2017

Prof. UEK dr hab. Piotr Buła
Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania: metodologia organizacji i zarządzania, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, nadzór korporacyjny, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie logistyką, zarządzanie strategiczne, audyt logistyczny, zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka.
Stypendysta Grad Valley State University (USA).
Członek międzynarodowych organizacji zrzeszającej profesorów z dziedziny zarządzania międzynarodowego m.in.:
 • International Management Development Association (IMDA), USA;
 • Global Business and Technology Association (GBATA), USA;
 • European International Business Academy (EIBA), Belgia;
 • Global Sales Science Institute (GSSI), Francja;
 • European Foundation for Management Development (EFMD),
 • Belgia; International Academy of Management and Business (IAMB), USA;
 • “Eurasian Economic Club of Scientists” Association (EECSA), Kazachstan;
 • South African Institute of Management Scientists (SAIMS), RPA.
Od 2004 roku do chwili obecnej – organizator i uczestnik seminariów międzynarodowych dla przedstawicieli środowiska biznesowego do Francji, Mołdawii, Ukrainy, USA, Szwajcarii, Szwecji.

Przemysław Powalacz
Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o.
od kwietnia 2015, kiedy to koncern Geberit przejął Grupę Sanitec. W koncernie odpowiedzialny za rynek Polski, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. W latach 2008 – 2015 Prezes Zarządu Sanitec Koło oraz Senior Vice President Grupy Sanitec odpowiedzialny za region CEE, także Rosję i Ukrainę. W latach 2004 - 2008 odpowiedzialny za marketing i sprzedaż w regionie CEE w Sanitec Koło. Karierę rozpoczynał w 1997 roku w sektorze usług i doradztwa marketingowego, najpierw w Polsce, następnie w Niemczech. Od kilku lat członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa przy Lewiatanie, członek Rady Doradczej przy Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Uczestnik programu Akademia Przywództwa Liderów Oświaty. Prowadzi indywidualne praktyki mentorskie w obszarze przywództwa, strategii i zarządzania. Absolwent SGH oraz programu MBA UW & University of Illinois. Ukończył także kilka programów menedżerskich m.in. w INSEAD, London Business School oraz Harvard Business School.


I Debata Uczelniana 9 XII 2017 pt:
"Potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji absolwentów szkół wyższych"

Elżbieta Bieńkowska
Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP - od 2014 r.
 • Wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju
  2013 r. – 2014 r.
 • Minister rozwoju regionalnego
  2007 r. – 2013 r.
 • Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  1999 r. – 2007 r.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prorektor ds. Współpracy AGH
odpowiada za:
1. Kierowanie pracami Pionu Współpracy.
2. Inicjowanie, monitoring i doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej.
3. Zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjammiędzynarodowymi oraz nadzór nad ich realizacją.
4. Nadzór i koordynację wymiany zagranicznej pracowników.
5. Nadzór i koordynację współpracy krajowej Uczelni, w tym koordynację kontaktów i umów o bezpośredniej współpracy i współdziałaniu z krajowymi jednostkami i instytucjami naukowymi, administracyjnymi, gospodarczymi i przemysłowymi.
6. Nadzór nad opracowaniem przez wydziały wniosków do NCBiR i instytucji zagranicznych o środki finansowe na badania naukowe oraz podpisywanie wniosków,   umów (także ich zmiana i rozwiązywanie) i wszelkich innych dokumentów z tym związanych, a także nadzór nad realizacją tych umów.
7. Podpisywanie, zmienianie i rozwiązywanie umów konsorcjum w zakresie określonym w punkcie 6.
8. Nadzór nad działaniami w zakresie ochrony własności intelektualnej AGH (w tym wdrożeń patentów i licencji) oraz procedurami wsparcia przedsiębiorczości środowiska akademickiego.
9. Analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową.
10. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją projektów międzynarodowych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, m.in. takich jak: Programy Ramowe UE, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Lifelong Learning Programme, TEMPUS.
11. Podpisywanie wniosków i zawieranie umów o dofinansowanie w ramach projektów - z udziałem podmiotów zagranicznych - finansowanych ze źródeł krajowych, m.in. takich jak EUREKA i COST.
12. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.

Janusz Górski
Prezes Schenker Sp. z o.o.    CEO DB Schenker North&East Europe
Janusz Górski jest prezesem Schenker Sp. z o.o. od grudnia 2004 r., a od 2015 r. CEO DB Schenker North&East Europe (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś).
W ciągu 2 lat, po fuzji Spedpolu i Schenkera, przekształcił firmę w globalnego operatora, lidera na polskim rynku w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych. Pracował w Pekaes i prywatnej firmie Rondine Ruffoni, od 1993 r. - prezes Spedpolu.
Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Transportu), Szkoły Głównej Handlowej (podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego oraz Zarządzania Logistycznego), Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Illinois (Excecutive MBA), uczestnik kilkudziesięciu kursów w Polsce i zagranicą z zakresu zarządzania zmianą, logistyki, zarządzania personelem.
Zainteresowania: podróże, dobre książki, Nordic Walking, joga.
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego