Prelegenci
I Seminarium Programu Laboratorium Dialogu pt: "Transformacja: student - pracownik" 31 III 2017
Prof. UEK dr hab. Piotr Buła
Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania: metodologia organizacji i zarządzania, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, nadzór korporacyjny, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie logistyką, zarządzanie strategiczne, audyt logistyczny, zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka.
Stypendysta Grad Valley State University (USA).
Członek międzynarodowych organizacji zrzeszającej profesorów z dziedziny zarządzania międzynarodowego m.in.:
 • International Management Development Association (IMDA), USA;
 • Global Business and Technology Association (GBATA), USA;
 • European International Business Academy (EIBA), Belgia;
 • Global Sales Science Institute (GSSI), Francja;
 • European Foundation for Management Development (EFMD),
 • Belgia; International Academy of Management and Business (IAMB), USA;
 • “Eurasian Economic Club of Scientists” Association (EECSA), Kazachstan;
 • South African Institute of Management Scientists (SAIMS), RPA.
Od 2004 roku do chwili obecnej – organizator i uczestnik seminariów międzynarodowych dla przedstawicieli środowiska biznesowego do Francji, Mołdawii, Ukrainy, USA, Szwajcarii, Szwecji.
Przemysław Powalacz
Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o.
od kwietnia 2015, kiedy to koncern Geberit przejął Grupę Sanitec. W koncernie odpowiedzialny za rynek Polski, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. W latach 2008 – 2015 Prezes Zarządu Sanitec Koło oraz Senior Vice President Grupy Sanitec odpowiedzialny za region CEE, także Rosję i Ukrainę. W latach 2004 - 2008 odpowiedzialny za marketing i sprzedaż w regionie CEE w Sanitec Koło. Karierę rozpoczynał w 1997 roku w sektorze usług i doradztwa marketingowego, najpierw w Polsce, następnie w Niemczech. Od kilku lat członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa przy Lewiatanie, członek Rady Doradczej przy Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Uczestnik programu Akademia Przywództwa Liderów Oświaty. Prowadzi indywidualne praktyki mentorskie w obszarze przywództwa, strategii i zarządzania. Absolwent SGH oraz programu MBA UW & University of Illinois. Ukończył także kilka programów menedżerskich m.in. w INSEAD, London Business School oraz Harvard Business School.


I Debata Uczelniana 9 XII 2017 pt:
"Potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji absolwentów szkół wyższych"
Elżbieta Bieńkowska
Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP - od 2014 r.
 • Wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju
  2013 r. – 2014 r.
 • Minister rozwoju regionalnego
  2007 r. – 2013 r.
 • Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  1999 r. – 2007 r.
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prorektor ds. Współpracy AGH
odpowiada za:
1. Kierowanie pracami Pionu Współpracy.
2. Inicjowanie, monitoring i doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej.
3. Zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjammiędzynarodowymi oraz nadzór nad ich realizacją.
4. Nadzór i koordynację wymiany zagranicznej pracowników.
5. Nadzór i koordynację współpracy krajowej Uczelni, w tym koordynację kontaktów i umów o bezpośredniej współpracy i współdziałaniu z krajowymi jednostkami i instytucjami naukowymi, administracyjnymi, gospodarczymi i przemysłowymi.
6. Nadzór nad opracowaniem przez wydziały wniosków do NCBiR i instytucji zagranicznych o środki finansowe na badania naukowe oraz podpisywanie wniosków,   umów (także ich zmiana i rozwiązywanie) i wszelkich innych dokumentów z tym związanych, a także nadzór nad realizacją tych umów.
7. Podpisywanie, zmienianie i rozwiązywanie umów konsorcjum w zakresie określonym w punkcie 6.
8. Nadzór nad działaniami w zakresie ochrony własności intelektualnej AGH (w tym wdrożeń patentów i licencji) oraz procedurami wsparcia przedsiębiorczości środowiska akademickiego.
9. Analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową.
10. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją projektów międzynarodowych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, m.in. takich jak: Programy Ramowe UE, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Lifelong Learning Programme, TEMPUS.
11. Podpisywanie wniosków i zawieranie umów o dofinansowanie w ramach projektów - z udziałem podmiotów zagranicznych - finansowanych ze źródeł krajowych, m.in. takich jak EUREKA i COST.
12. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.
Janusz Górski
Prezes Schenker Sp. z o.o.    CEO DB Schenker North&East Europe
Janusz Górski jest prezesem Schenker Sp. z o.o. od grudnia 2004 r., a od 2015 r. CEO DB Schenker North&East Europe (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś).
W ciągu 2 lat, po fuzji Spedpolu i Schenkera, przekształcił firmę w globalnego operatora, lidera na polskim rynku w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych. Pracował w Pekaes i prywatnej firmie Rondine Ruffoni, od 1993 r. - prezes Spedpolu.
Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Transportu), Szkoły Głównej Handlowej (podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego oraz Zarządzania Logistycznego), Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Illinois (Excecutive MBA), uczestnik kilkudziesięciu kursów w Polsce i zagranicą z zakresu zarządzania zmianą, logistyki, zarządzania personelem.
Zainteresowania: podróże, dobre książki, Nordic Walking, joga.
II Debata Uczelniana 22 II 2018
Łukasz Kmieć
Ukończył dwa kierunki studiów, tj. budownictwo na Politechnice Krakowskiej oraz ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Od 2015 roku jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył dwa kierunki studiów, tj. budownictwo na Politechnice Krakowskiej oraz ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Od wielu lat związany z rynkiem nieruchomości. Doświadczenie zdobywał pracując jako agent nieruchomości oraz doradca w zakresie kredytów hipotecznych. Ukończył również studia oraz praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Obecnie prowadzi własne biuro nieruchomości. Prowadzi także analizy związane z rynkiem nieruchomości.
W wolnym czasie nie stroni od aktywności fizycznej takiej jak siłownia, czy tenis, lubi także czytać dobrą publicystykę z zakresu polityki oraz ekonomii.
Justyna Tomala
Doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Absolwentka Stosunków Międzynarodowych (specjalność Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe dotyczą ekonomii rozwoju, zjawiska „klątwy surowcowej” (resource curse), przemysłu wydobywczego (zwłaszcza metali ziem rzadkich) oraz przemysłu stalowego. Wolontariusz i edukator Polskiej Akcji Humanitarnej, a także Sekretarzem Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej – „WISE”.

Członek:
 • Koła Naukowego Analiz Makroekonomicznych (od 2017 r.),
 • Koła Naukowego WISE (od 2015 r.), oraz
 • Koła Nauk Politycznych "Homo Politicus" (od 2012 r.).

 • Wolontariusz podczas XXV i XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
Szymon Adamczyk
Student Logistyki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Kwestie samorządności interesowały go już od czasów szkoły podstawowej, niejednokrotnie stając na czele samorządów szkolnych.

Obecnie udziela się w różnych obszarach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pełniąc między innymi funkcję Przewodniczącego Studenckiej Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzecznika Praw Studenta czy Prezesa Stowarzyszenia Ad Meritum. Działalność studencka pozwala mu na samorealizację i zdobywanie dużego bagażu doświadczenia jako działacz.

Ponadto każdą wolną chwile w ciepłe dni lubi spędzić na rowerowych wycieczkach.
Marcin Gandera
Student 2 roku II stopnia Gospodarki i administracji publicznej.
Od początku studiów związany z samorządem studenckim. Przez niespełna trzy lata zajmował się polityką socjalną na Uczelni będąc członkiem zarządu Parlamentu Studenckiego UEK.
Obecnie przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału GAP.

Góral interesujący się polityką oraz muzyką, chcący znaleźć czas i motywację do zdobywania tego co ma pod nosem - czyli gór.
Magdalena Graca
Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność Bankowość.
Stypendystka Rektora UEK i laureatka konkursów wiedzy finansowej. Samorządowiec, przewodnicząca i członek licznych organizacji uczniowskich i studenckich. Działaczka społeczna i koordynatorka projektów, wielokrotnie wyróżniana za przeprowadzane inicjatywy, poświęcenie na rzecz społeczności i zdolności przywódcze.

Pasjonatka aktywnego trybu życia i rozwoju osobistego, konsekwentna w osiąganiu postawionych sobie celów
Debata III pt. "Potencjał biznesowy uczelni wobec wyzwań innowacyjności i doskonałości naukowej" 13 IV 2018
Prof. UEK dr hab. Piotr Buła
Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania: metodologia organizacji i zarządzania, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, nadzór korporacyjny, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie logistyką, zarządzanie strategiczne, audyt logistyczny, zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka.
Stypendysta Grad Valley State University (USA).
Członek międzynarodowych organizacji zrzeszającej profesorów z dziedziny zarządzania międzynarodowego m.in.:
 • International Management Development Association (IMDA), USA;
 • Global Business and Technology Association (GBATA), USA;
 • European International Business Academy (EIBA), Belgia;
 • Global Sales Science Institute (GSSI), Francja;
 • European Foundation for Management Development (EFMD),
 • Belgia; International Academy of Management and Business (IAMB), USA;
 • “Eurasian Economic Club of Scientists” Association (EECSA), Kazachstan;
 • South African Institute of Management Scientists (SAIMS), RPA.
Od 2004 roku do chwili obecnej – organizator i uczestnik seminariów międzynarodowych dla przedstawicieli środowiska biznesowego do Francji, Mołdawii, Ukrainy, USA, Szwajcarii, Szwecji.
Hodorowicz Stanisław
Od 1993 roku jest profesorem zwyczajnym, a jego specjalnością jest chemia.
W dorobku ma ponad trzysta publikacji naukowych oraz pracę na kilku renomowanych uczelniach w Polsce (m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i USA.

Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, był także prorektorem tej uczelni do spraw badań i nauki.

Jest również jednym z założycieli i wieloletnim rektorem Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Senator RP w latach 2011-2015.
Michał Jasieńsk
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD).
Od 2005 roku profesor nadzw. w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.
Założył Centrum Innowatyki WSB-NLU, zajmujące się szkoleniami i pracą badawczą w zakresie innowacyjności. Prowadził szkolenia dotyczące innowacyjności i zarządzania wiedzą w Polsce, Danii, Islandii, Kazachstanie, Turcji i USA.
 • W latach 2013-2016 uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej nt. innowacji i modeli biznesowych.
 • W latach 2016-2017 był ekspertem UE w ocenie projektów badawczych. Zastępca redaktora (dziedzina Innowacje) kwartalnika Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation.
 • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych przez renomowane krajowe i zagraniczne czasopisma naukowe (m.in. Nature, PNAS USA, Scientometrics, Ecology).
 • Współzałożyciel i Wiceprezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz Sekretarz Zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.
 • Kądzielawski Grzegorz
  Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  Obecnie prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
  W latach 2006-2014 radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnowa, a od 2015 r. radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.
  Pełnił funkcje m.in. Prezesa Zarządu Fundacji Energia dla Europy, dyrektora Biura Klubu Parlamentarnego w Sejmie RP oraz szefa gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Od 2017 roku ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training) oraz wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.


  Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego