dr Janusz Rosiek

dr Janusz Rosiek

Od marca 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W listopadzie 2003 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach związanych ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym, polityką ekologiczną i społeczną UE, międzynarodową współpracą i integracją gospodarczą, funkcjonowaniem rynków i instrumentów finansowych. Autor ponad 60 publikacji naukowych (w tym 12 angielskojęzycznych), uczestnik zespołów badawczych sporządzających wnioski projektowe, kierownik projektu badawczego pt. „Konkurencyjność regionalnych i lokalnych rynków pracy w Polsce. Zróżnicowanie, skutki i wnioski dla polityki gospodarczej”. Konsultant przy realizacji w ramach Ośrodka Badań Europejskich projektu badawczego pt. „PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education”.

 

Wybrane projekty zrealizowane:

• „Ewolucja budżetu UE w kontekście wyzwań ekologicznych. Skutki dla Polski”, (2010-2011), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• „Propopytowa polityka innowacji wobec zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów UE”, (2010), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• „Perspektywy rządzenia ekonomicznego w Unii Europejskiej: federalizm w „poszerzonej” Europie”, (2008), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • „Korzyści i koszty substytucji kruszyw naturalnych kruszywami odpadowymi w aspekcie ekonomicznym, społecznym, ekologicznym i prawnym”, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, przy współfinansowaniu ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE.

 

Wybrane złożone wnioski projektowe:

  • „Open idees innovation driven evolution of European schools”, Erasmus+, obszar wsparcia: Edukacja szkolna - akcja KA201.
  • „Hack your Career!”, EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, obszar wsparcia: Innovation and exploration.

 

Wybrane publikacje:

  • Cele i kierunki polityki zwiększania innowacyjności gospodarki polskiej  w aspekcie współczesnych wyzwań rozwojowych”, [w:] „Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wybrane zagadnienia”, red. P. Buła,  Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010., Janusz ROSIEK
  • „R&D: Italy and Poland Compared”, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No. 15, s. 109-131, j. eng, 2016, ISSN: 1642-168X, DOI: 10.15678/AOC.2016.1507, 2016.

 

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego