dr Paweł Zamora

dr Paweł Zamora

Od marca 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 1999 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach związanych ze polityką makroekonomiczną w warunkach kryzysów, międzynarodową współpracą i integracją gospodarczą. Propagator e-lerningu i tutoringu akademickiego w UEK i PONE. Autor publikacji naukowych i dydaktycznych. Były kierownik naukowo-dydaktyczny ZOD Radom i Nowy Targ. Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych i Rady PONE oraz senatów UEK i PPWSZ w Nowym Targu. Koordynator zespołu roboczego opracowującego innowacyjny model kształcenia studentów przez partnerskie Uczelnie, tj. Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, czyli Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu (PONE). Uczestnik m.in. zespołu badawczego sporządzającego wniosek projektowy w ramach Interreg 2014-2020 pt: „Podniesienie kompetencji w prowadzeniu biznesu jak narzędzie włączenia społecznego osób młodych z pogranicza PL-SK”. 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego