mgr Paweł Milka


mgr Paweł Milka

Od kwietnia 2017 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W lipcu 2015 r. uzyskał tytuł magistra broniąc pracę pt: "Wpływ wahań kursowych i bezrobocia na gospodarkę współczesną". Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach związanych z: wpływem kursu walutowego oraz bezrobocia na gospodarkę, funkcjonowaniem rynków i instrumentów finansowych, międzynarodowym rynkiem finansowym, inwestycjami oraz giełdą. Autor publikacji naukowych związanych z powyższą problematyką, uczestnik zespołów badawczych sporządzających wnioski projektowe.

W roku 2015 odbyty staż w Polnischen Wirtschaftskammer in Deutschland e.V., Düsseldorf.

 

Wybrane zrealizowane projekty:

• „Nierówności a rozwój społeczno-gospodarczy- dylematy i wyzwania dla Unii Europejskiej”, (2016)

• „Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie „Pamil-meb” ”, (2015), Dotacje na innowacje, Okres realizacji projektu 01.09-2013 – 31.08.2015, Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności

 

Wybrane publikacje:

 

  • [2015] Analiza wybranych teorii rynku pracy z punktu widzenia relacji między wzrostem gospodarczym a bezrobociem [w:] e-Konferencja Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, Kraków

  • [2015] Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy [w:] e-Konferencja Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, Kraków

  • [2017] Sytuacja sektora TSL przed i po kryzysie lat 2007-2009 [w:] monografia Autorytet Biznesu IV, wyd. FBiN, nr ISBN: 978-83-946145-8-4

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego