Relacja z I Seminarium

      Z inicjatywy Katedry Teorii Ekonomii Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK oraz nowo powstałego przy Katedrze Laboratorium Dialogu w dniu 31 marca 2017 roku odbyło się seminarium pt. "Transformacja: student - pracownik". Partnerem wydarzenia była Krakowska Szkoła Biznesu UEK, a patronat medialny objął "What's Up Magazine".

      Seminarium było wydarzeniem inicjującym działalność Laboratorium Dialogu - inicjatywy, której głównym celem jest powiązanie społeczności uniwersyteckiej - zarówno studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych - ze środowiskiem biznesu oraz władz lokalnych poprzez wzajemne wykorzystanie własnych potencjałów i potrzeb, wymianę doświadczeń, opinii i poglądów, a także budowę silnych fundamentów dla przyszłej współpracy. W zamierzeniu twórców Laboratorium Dialogu współpraca ta będzie odbywała się na trzech płaszczyznach, jakimi są:

1. organizacja cyklicznych spotkań z biznesem (seminariów),

2. powołanie grupy doradców strategicznych,

3. ogłoszenie konkursu na mikrogranty.

 

      Zebranych na seminarium gości powitali: prof. dr hab. Janina Filek - Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK, prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej - Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, a także prof. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk - kierownik Katedry Teorii Ekonomii. Nawiązując do wiodącej idei Laboratorium Dialogu, prelegenci zaprezentowali na seminarium poglądy zarówno ze świata biznesu, jak i ze świata nauki. Środowisko biznesu reprezentował p. Przemysław Powalacz: Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o. od 2015 roku, w latach 2008 – 2015 Prezes Zarządu Sanitec Koło oraz Senior Vice President Grupy Sanitec odpowiedzialny za region CEE, Rosję i Ukrainę, członek Rady Doradczej przy Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Przedstawicielem środowiska akademickiego był z kolei prof. UEK dr hab. Piotr Buła: profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Dyskusję moderował Dawid Hajok: dziennikarz, publicysta, wydawca magazynu "What's Up Magazine", od wielu lat zaangażowany w sprawy lokalne, organizator konsultacji społecznych dla miasta Krakowa.

      Podczas seminarium poruszony został temat obecnej roli uczelni wyższych: czy uczelnie powinny pełnić rolę przedsiębiorcy świadczącego usługi, czy raczej mentora? Prelegenci zastanawiali się, który z tych modeli - ich zdaniem - stanowi podstawę efektywnego kształcenia. Mówiono też o aktualnych potrzebach rynku pracy. Studenci mogli dowiedzieć się jakie kompetencje i umiejętności powinien posiadać absolwent  przy wejściu na rynek pracy oraz jak powinna przebiegać transformacja studenta w pracownika. Prelegenci zgodnie podkreślili rolę umiejętności bardziej ogólnych, związanych z komunikacją interpersonalną, a także wartość wolontariatu i zaangażowania w rozmaite inicjatywy akademickie i lokalne.

      Samo seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza pośród studentów - Sala Senacka Budynku Głównego, w której zorganizowane zostało spotkanie, wypełniona była po brzegi.

      Organizatorzy seminarium mają nadzieję, że spotkanie było owocne dla wszystkich zainteresowanych, a nowo powstałe Laboratorium Dialogu kontynuuje swoją działalność i zaprasza do współpracy podczas przyszłych inicjatyw.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego