SKŁAD ZESPOŁU
Zastępca Kierownika Projektu

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

Członek Zespołu Projektowego

dr Paweł Zamora

Członek Zespołu Projektowego

dr Janusz Rosiek

Członek Zespołu Projektowego

mgr Paweł Milka

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego